Povrat robe i reklamacije

Korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) radnih dana od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Organicos će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Korisnik je dužan najaviti povrat kupljenih proizvoda putem e-maila unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.

Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (neotvoreni) i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) uz priložen račun.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada Organicos nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, Organicos će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem e-maila u roku od 7 (sedam) radnih dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Organicosa koji se prema zahtjevu korisnika obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je zaprimio krivo isporučeni proizvod.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem e-maila ili putem kontakata objavljenih na web stranici. Organicos je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu sjedišta Organicosa ili na e-mail adresu greenorganicos@gmail.com

Preporuči mi tretmane